Strona „Zdalny Plastyk” powstała z myślą o koordynowaniu statutowych zadań Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze w obliczu panującej pandemii w naszym kraju.
                Na stronie tej znajdują się główne informacje dotyczące modelu organizacji zdalnego nauczania wraz ze szczegółowymi formami zajęć, nośnikami i kanałami komunikacji i informacji.
                Strona ta ma również wspomóc działania szkoły związane z naborem elektronicznym kandydatów do szkoły na nowy rok szkolny 2020/2021, ułatwić zdalne składanie wniosków przez absolwentów szkół podstawowych, chcących kontynuować edukację w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

                W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z pandemią COVID-19 Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze realizuje zadania edukacyjno - wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


                Zajęcia realizowane są zdalnie, zgodnie ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania opracowanym w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia artystycznego w zawodzie plastyk.

Organizacja kształcenia – zdalne nauczanie [PDF]

Model organizacji zdalnego nauczania [PDF]